AUDIO EBOOK : SUCIKAN AQIDAH DARI NODA-NODA SYIRIK

[Catatan IMU: Pemberian semua judul ini adalah dari kami. Afwan Jiddan, IMU belum dapat mengupload rekaman /Audio eBook tersebut. Pembaca mohon bersabar. ]

DAFTAR ISI:

 1. Pengantar penerjemah
 2. Biografi singkat Al-Imam Ash-Shan'ani
 3. Muqaddimah
 4. Landasan pertama: Apa yang ada dalam al-Qur'an adalah kebenaran
 5. Landasan kedua: Para Nabi dan Rasul diutus Allah untuk mengajak para hamba untuk mengesakan Allah yakni mentauhidkan Allah dalam ibadah
 6. Landasan ketiga: Jenis Tauhid : Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluuhiyyah
 7. Landasan keempat: Orang-orang musyrik mengakui Tauhid Rububiyyah
 8. Firaun dan Iblis pun mengakui Rububiyyah Allahlandasan kelima: Ibadah adalah puncak ketundukan dan perendahan diri
 9. Fasal 1: Jenis-jenis Ibadah : I'tiqadiyah, Lafziyyah, Badaniyyah, Maaliyah
 10. Lanjutan fasal 1: Hakikat Tauhid dan Syirik, Tidak cukup hanya mentauhidkan Rububiyyah Allah tanpa mentauhidkannya dalam Ibadah
 11. Fasal 2: Orang musyrik meyakini Rububiyyah Allah
 12. lanjutan Fasal 2: Riya'
 13. Lanjutan fasal 2: Memberi nama dengan abdul Harits juga kesyirikan
 14. Fasal 3 : Musyrikin telah menyekutukan Allah dengan beribadah kepada penghuni kubur dengan tawassul dan selainnya.